ทีมแข่งรถมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกซ้อมอย่างไร

เป็นที่ทราบกันดีว่ากีฬาแข่งรถยังคงเป็นกีฬาที่คนจำนวนมากชื่นชอบ เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่มีความสนุกตื่นเต้นเร้าใจถูกใจผู้ชมสายความเร็วเป็นอย่างมาก มีทีมแข่งรถจำนวนมากเกิดขึ้น แต่มีทีมแข่งรถไม่กี่ทีมเท่านั้นที่ยังสามารถยืนหยัดอยู่บนโลกแห่งความเร็วนี้ได้ ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทีมเหล่านี้ยังคงโลดแล่นอยู่ได้คือการปรับใช้เทคโนโลยีที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นในโลกปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีที่มีการนำใช้ในวงการรถแข่งคือ ระบบจำลองการขับขี่ (Simulation) ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของทีมแข่งรถ การนำระบบจำลองการขับขี่มาใช้จึงช่วยให้การฝึกซ้อมมีต้นทุนที่ต่ำลง แม้จะไม่เหมือนการฝึกซ้อมจริงเสียทีเดียว แต่ก็ช่วยให้ทั้งการฝึกซ้อมและการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการขับขี่ และการพัฒนาสมรรถนะของรถแข่งยังสามารถดำเนินต่อไปได้

ข้อดีหลายประการเมื่อมีการนำระบบจำลองการขับขี่มาใช้

มีข้อดีหลายประการที่ทำให้ทีมแข่งรถเลือกที่จะนำระบบจำลองการขับขี่มาใช้ทดแทนการขับขี่จริง

  1. ยังสามารถใช้พัฒนาระบบการขับขี่ ระบบขับเคลื่อน หรือระบบต่าง ๆ ของรถได้โดยไม่ต้องมีการสร้างรถต้นแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อทดสอบ ดังนั้นกรณีนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมากจริง
  2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขับขี่จำนวนมาก ผ่านการกำหนดเงื่อนไขด้วยการโปรแกรมทดแทนการทดสอบด้วยรถจริง ข้อมูลเหล่านี้เมื่อผ่านการวิเคราะห์จะเลือกชุดข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อทำการทดสอบจริงในภายหลัง ช่วยให้ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอีกมากเลยทีเดียว
  3. สามารถกำหนดเงื่อนไขในการออกแบบโครงสร้างรถที่ยากและซับซ้อน เพื่อการคำนวณเชิงวิศวกรรมได้ เช่น การวางตำแหน่งล้อ การออกแบบโครงสร้างรถ เป็นต้น
  4. สามารถหาขีดจำกัดสูงสุดของรถ และขีดจำกัดของการขับขี่ได้โดยไม่ต้องใช้การทดสอบจริง ช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุได้ การหาขีดจำกัดสูงสุดจะช่วยให้ทีมแข่งรถกำหนดแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของรถและการขับขี่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้

ระบบจำลองการขับขี่เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง ซึ่งนำมาซึ่งการทดสอบจริงเสมอ

ระบบจำลองการขับขี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมแข่งรถวางเงื่อนไขในการทดสอบที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด และลดค่าใช้จ่ายได้สูงสุด แต่อย่างไรก็ตามทีมแข่งรถและนักแข่งรถเองจำเป็นต้องมีการทดสอบจริง ขับขี่จริง ใช้รถแข่งจริง ในสนามจริง แต่เป็นการทดสอบภายหลังจากการวิเคราะห์เงื่อนไขที่ทีมแข่งรถและทีมวิศวกรคาดว่าดีที่สุดแล้ว เป้าหมายในการทดสอบเพื่อใช้ผลการทดสอบนั้นมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบจากระบบจำลองการขับขี่อีกครั้ง เนื่องจากในการจำลองการขับขี่นั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องการจำลองสภาพอากาศ การจำลองสภาพอารมณ์ที่เป็นตัวแปรที่สำคัญไม่น้อยเช่นกันสำหรับการแข่งขัน ความแตกต่างจากการทดสอบสองอย่างนี้จะช่วยในการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบการขับเคลื่อน ทักษะในการขับขี่และโครงสร้างของรถแข่ง ต่อไป