เก็บข้อมูลจากทุกสนามแข่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาการแข่งขันในทุกมิติ

กีฬาแข่งรถไม่ได้แข่งขันกันแล้วก็จบไป แต่ทีมต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะก้าวเป็นทีมชั้นนำในวงการแข่งรถด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อเป้าหมายชัดเจนอย่างนี้ งานวิจัยก็มา แต่ละทีมก็จะมีการเก็บข้อมูลจากการแข่งขันทุกสนาม ทั้งวันที่ทำได้ดีและวันที่ทำได้ไม่ดี จำแนกข้อมูลเป็นส่วนต่าง ๆ ส่งต่อไปยังผู้ที่ชำนาญและรับผิดชอบในแต่ละด้าน ซึ่งก็จะนำไปวางแผนต่อว่าจะใช้พัฒนาในส่วนนั้น ๆ อย่างไร เมื่อมีข้อมูลใหม่ก็นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมแล้ววางแผนการพัฒนาใหม่ไปเรื่อย ๆ เช่นนี้ ทำให้การแข่งของทีมมีพัฒนาไปไม่มีที่สิ้นสุด

เหตุผลของทีมแข่งในการเก็บข้อมูลของการแข่งขัน

  1. เพื่อวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ ข้อมูลเรื่องเครื่องยนต์จะเก็บจากจำนวนรอบของเครื่อง (RPM) ดูภาพรวมตลอดการแข่งขันแล้วจึงวางแผนว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไรสำหรับการแข่งในครั้งต่อไป
  2. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนักแข่งรถ เวลาที่ทำได้ในแต่ละรอบจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ว่ารอบที่ทำได้ดีหรือไม่ดีเพราะเหตุใด แล้วใช้เป็นข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการขับของนักแข่งเอง ในการแข่งครั้งต่อไป
  3. เพื่อพัฒนาเครื่องยนต์ การแข่งมอเตอร์สปอร์ตรายการใหญ่ ๆ จะมีการพัฒนาเครื่องยนต์เอง การเก็บข้อมูลจะเก็บทุกข้อมูลที่ทำให้เกิดความผิดพลาด จากนั้นส่งให้ทางทีมวิศวกรนำไปใช้ในการพัฒนาเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้สำหรับการแข่งในครั้งต่อไปด้วย
  4. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ข้อมูลสำคัญ ๆ อย่างความดัน อุณหภูมิน้ำมัน อุณหภูมิของน้ำ สามารถบ่งบอกถึงสภาพของเครื่องยนต์ที่ปกติและไม่ปกติได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีส่วนช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของนักแข่งด้วยเช่นกัน
  5. เพื่อใช้กำหนดพารามิเตอร์ในการจำลองการขับ สำหรับทีมที่มีการใช้ระบบจำลองการขับขี่จะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นเช่นการปรับแต่งสภาพรถกำหนดเป็นพารามิเตอร์สำหรับระบบจำลองการขับขี่ เพื่อทดสอบเบื้องต้นก่อนนำไปใช้ทดสอบกับสภาพจริงต่อ
  6. เพื่อบันทึกประวัติการบำรุงรักษา ประเด็นสำคัญคือเพื่อให้ทราบว่ามีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ และข้อมูลนี้ยังใช้ประกอบเพื่อตัดสินใจว่าควรมีการเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ ของรถได้เมื่อใด สภาพการสึกหรอเร็วขึ้นหรือไม่ เป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักขับ

ทั้งทีมต้องทำงานประสานกันเป็นทีม เก็บข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา

ข้อมูลที่ถูกต้อง เครื่องมือวัดที่แม่นยำจะทำให้การนำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาการขับขี่ได้ผลจริง ทีมช่าง นักแข่ง ทีมวิศวกรต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ตรงไปตรงมาที่สุด ไม่มีการปกปิดข้อมูลหรือบิดเบือนข้อมูล เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นแล้ว การวางแผนปรับปรุงพัฒนาในทุก ๆ ส่วนยังมีผลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของนักขับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากพอ ๆ กับสถิติการแข่งขันด้วยเช่นกัน