นักแข่งรถต้องการขับให้รวดเร็วขึ้น สมรรถนะรถสำคัญไม่ต่างกับทักษะการขับขี่

เป้าหมายสำคัญของนักแข่งรถก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้สามารถถึงเส้นชัยได้เร็วที่สุด เทคนิคในการขับขี่มาจากประสบการณ์และการฝึกฝน เมื่อรถที่เข้าแข่งขันถูกจำกัดด้วยกำลังของเครื่องทำให้การทำความเร็วของรถแต่ละคันแทบไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นทักษะและความชำนาญของนักขับจึงมาเป็นอันดับหนึ่ง ในขณะที่สมรรถนะของรถที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญรองลงมา การทำงานร่วมกันระหว่างนักขับและทีมช่างหรือวิศวกรจึงต้องสัมพันธ์กัน นักขับมีความเชื่อมั่นในทีมของตัวเอง ในขณะที่ทีมช่างก็ต้องชำนาญในการปรับแต่งระบบขับเคลื่อนของรถให้เหมาะสมในการทำความเร็วที่สุด จุดที่เกิดการแพ้ชนะกันมากที่สุดก็คือการเข้าโค้ง ที่นักขับทุกคนพยายามทำความเร็วในขณะเข้าโค้งให้สูงที่สุด ภายใต้สมรรถนะของรถที่รองรับความเร็วและความแรงในขณะเข้าโค้งได้ดีที่สุดด้วยเช่นกัน นี่จึงเป็นโจทย์ที่เหล่าวิศวกรต้องมาขบคิดว่าทำอย่างไรรถจึงเข้าโค้งได้ด้วยความเร็วที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สมดุลของรถคือคีย์สำคัญในการเข้าโค้งได้ด้วยความเร็วสูงสุด เมื่อพูดถึงความเร็วในการเข้าโค้งนั้นแน่นอนว่าย่อมไม่สูงไปกว่าความเร็วในการขับทางตรงเป็นแน่ แต่นักขับทั้งหลายต่างต้องการขับผ่านโค้งด้วยความเร็วที่สูงที่สุด หลักการสำคัญคือการควบคุมรถให้มีเสถียรภาพมากที่สุดเพื่อรักษาการทรงตัวในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง สมดุลของรถจะพิจารณาจากแกนสำคัญ 3 แกน คือแกนตามยาวเป็นแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางรถจากหน้าไปหลัง แกนตามขวางคือแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางรถจากซ้ายไปขวา และแกนแนวดิ่งเป็นแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางรถจากบนลงล่าง การขับรถให้มีเสถียรภาพคือการควบคุมให้รถมีสมดุลในทุก ๆ แกนสมมาตรเหล่านี้...