ตึกสูงได้เพราะรากฐานมั่นคง เช่นเดียวกันกับรถสมรรถนะดีได้ก็เพราะยางที่ทรงประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นนักแข่งรถหรือเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาแข่งรถ หากไม่มีความสนใจหรือความรู้เกี่ยวกับยางรถแข่งไว้บ้างก็คงไม่เรียกว่ารักกันจริง ชิ้นส่วนเล็ก ๆ สี่ส่วนแต่กลับมีบทบาทสำคัญกับสมรรถนะรถอย่างล้นเหลือ ฟิสิกส์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นทำให้ทีมวิศวกรเห็นความสำคัญกับเรื่องของยางรถแข่งกันมาก ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ผลิต ขนาดที่เหมาะสม การปรับแต่งตำแหน่งที่เหมาะสม การวางเงื่อนไขด้านอื่น ๆ ที่จะทำให้ยางได้ใช้ประสิทธิภาพให้สูงที่สุด ฟิสิกส์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของยางรถแข่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน กลศาสตร์ของแรงเสียดทาน เป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของหน้ายางกับพื้นถนน ที่ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนี้คือโหลด น้ำหนักของรถ ความกว้างของหน้ายาง และความดันลมยาง แรงเสียดทานนี้เกิดได้จาก 2 ปรากฏการณ์คือ แรงยึดเกาะ(adhesive force)ซึ่งเป็นผลมาจากแรงระหว่างโมเลกุลของยางรถกับพื้นผิวสัมผัสและสภาพการคืนตัวของยาง(Hysteresis)...